Aký prototyping ponúkame ? Drive in prototyping

Rapid prototyping

 • rapid = rýchly. Od idey po jej verifikáciu v praxi využívame najprogresívnejšiu metodológiu podporenú pokročilou technológiou - rapid prototyping
 • na začiatok vo virtuálnom prostredí, neskôr fyzicky poskladáme prototyp zo štandardizovaných riešení od overených výrobcov, aby sme preverili realizovateľnosť idey, šetríme tak čas a peniaze
 • CNC technológie (3D tlač, CNC frézy, LASER, ...) naše nápady zhmotňujú za pochodu
 • rýchly prototyp jednoznačne potvrdí alebo vyvráti realizovateľnosť myšlienky podľa predpokladov určených zadávateľom

CAD design & engineering

 • profitujte z dlhoročných skúseností a profesionálneho prístupu našich konštruktérov v oblasti CAD designu
 • pri práci používame pokročilé technológie a špičkové CAD systémy
 • modelujeme takmer všetko od jednoduchých súčiastok cez komplexné strojové zostavy až po dynamické simulácie javov
 • parametricky definované rozmery modelov umožnia ich rýchlu modifikáciu a flexibilné prispôsobenie zmenám počas vývoja
 • optimálne riešenia hľadáme aj pomocou analýz a simulácií výpočtovými metódami /pevnostné analýzy statické a dynamické, simulácie prúdení, tepelných a elektromagnetických javov/
 • 3D model produktu, výrobné podklady, vizualizácie a animácie sa stávajú želanými výstupmi inžinierskej práce konštruktéra

Electronika & Electrotechnika

 • zastrešujeme komplexný vývoj elektroniky podľa požiadaviek
 • začíname tvorbou a testami funkčných schém
 • následným programovaním stroje a zariadenia oživíme
 • od funkčných návrhov kitov prejdeme k návrhu a zabezpečeniu výroby dosiek plošných spojov (DPS) a ich osadenia komponentmi
 • po otestovaní riešení zabezpečíme na želanie aj potrebné revízie, certifikáciu a atesty
 • pre existujúce riešenia poskytujeme tvorbu posudkov, pre ktoré vykonáme analýzy, merania a testy
 • poskytujeme aj konzultačnú činnosť, poradenstvo a servis

Mechatronika & Automatizácia

 • náš tím odborníkov rieši ako parciálne riešenia, tak aj tvorbu komplexných výrobných liniek
 • práce na výrobných strojoch a zariadeniach do rôznych priemyselných odvetví sú pre nás každodennými výzvami
 • naše 3 ročné skúsenosti s vývojom a výrobou 2 – 5 osových CNC strojov pre rôzne účely sú Vám k dispozícii /frézky, navíjačky, tlačiarne, manipulátory, .../
 • v oblasti dopravnej techniky participujeme na riešeniach v oblasti elektromobility a zvláštnych vozidlách
 • špeciálnou oblasťou našich záujmov sú drony a multi-koptéry a využívanie ich potenciálu pre špecifické účely
 • navrhujeme a realizujeme aj merania, testy a funkčné skúšky pre optimalizáciu alebo zisťovanie príčin vznikov nežiaducich javov a zlyhaní zariadení či konštrukcií

Kompozitné materiály

 • vieme navrhovať kompozitné štruktúry z rôznych materiálov s cieľom dosiahnuť optimálnu kombináciu vlastností výsledných konštrukcií
 • ideálne vlastnosti výrobkov dosahujeme použitím rôznych výrobných postupov a technológií
 • zavádzame výrobu a ponúkame optimalizáciu výrobných procesov podľa sériovosti

Ako môžeme pomôcť? Vyplňte
formulár a dajte nám vedieť!

location
Poľná 4
903 01 Senec (areál Montostroj)
SLOVAKIA, European union
phone
m: +421 907 105 230
(Ján Mészáros)
e-mail
info@e-sense.sk
sales@e-sense.sk
Company details
IČO 47 190 698
IČ DPH SK2023791374
 

Naša expertíza

O e-Sense Slovakia